👤 Жүйеге кiру
☰ НавигацияМЕКТЕП Net жоба - мемлекеттiк мекемелер үшiн бұл бiртұтас ақпараттық кеңiстiк, ресурстардың баға веб-әдiстемесiнiң тиiстi барлық талаптарына, қосымша материалдық шығындардың ию ешқандай да өзiндiк өнер-бiлiмдер, машықтардың қатысушыларынан талап ететiн емес

 

Мемлекеттiк ағзалар баға веб-сайт әдiстемесi талаптарға жауап бер су астындағы тастардың жиынымен мiндеттiң ұқсас мекемелерiнiң жетекшiлерiн алды орнататын барлық мекемелер үшiн ресурстарды веб- жасау туралы үкiметтiң шешiмi. 

 

1

Бiрiншiден:

Маманның iздестiруiн қажеттiлiк немесе ресурс веб- құра алар едi пәрмен, мемлекеттiк деңгейдiң бағалау веб-сайт әдiстемесiнiң тиiстi барлық талаптарына. Жауапты беттi үйретуде орындау, қосымша ақы төлеудi сапа қажеттiлiксiз бақылансын немесе оны қосымша қаржыландыру даму және қолдау жоғары деңгейде.

2

Екiншiден:

Ғана емес, (бұл жалпы өнер-бiлiмдер ғана емес талап етедi, керiсiнше сенiмдiлiк, құн, қол жетiмдiлiктi талдауда тәжiрибе және таңдалған ресурстағы материалдарды орналастыру ерекшелiктерi) осы ресурс үшiн орналастырудың орыны лайық табу.

3

Үшiншiден:

Кәсiби деңгейде қажеттi материалдармен ресурстың толтыруы қамтамасыз етiлуге қабiлеттию маманды (жалдау, төлеу) таңдап алу, және (жаңалық, хабарлау, сабақ кестес, ауыстыру, емтихандар, олимпиада, салтанатты шаралар және тағы басқалар) үздiксiз жаңарумен.

4

Төртiншi:  

Атқарылған жұмысын зерттеп отыруы бақылауына қойсын және ресурсты жасалған веб-нiң толыққанды қызмет етуi ағымында ұзақ кешiк: хостингтiң ұзартуы, пошталық қызмет көрсетудiң қолдауы, (ресурстардың веб-нiң материалдары резеретiк көшiрме) үздiксiз back-up, мемлекеттiк мекеменiң сайтының құрылымын даму және тағы басқалар.

 

 ЖОБА МЕКТЕПNET МЫНАУ ҚАТЫСУШЫЛАРЫН СҰРАҚТАР БӘРI - ТИЮАДЫ!

5 Ресурс әр веб- мемлекеттiк мекемелер үшiн ресурстардың бағалау веб- әдiстемесiнiң барлық талаптарына Бастапқы сәйкес келедi.
6 Тұр және түсiнiктi бөлiм «Көмек» және кәсiби техникалық. Жобаның қолдауы осы мекеменiң жетекшiсiмен тағайындалатын (редакторға) оған жауапты бет мемлекеттiк мекеме туралы қажеттi деректердi кiргiзуге рұқсат бередi.
7 Алаңдардың орналас тексерiлген интернет-лерге ресурстары, ал Қазақстанның аумағында бүгiнгi күнге бар ұсыныстарды көпшiлiк төмен реттерде ай сайынғы құн.

 

Мемлекеттiк мекемелер үшiн ресурстардың бағалау веб- әдiстемесiнiң талаптарына осы жоба, 100% сәйкестiктен басқа, қосымша қызметтердiң қатары ие болғанын сызып көрсеткiлерi келедi.

Сiз жүзеге асырылған осы ресурстарда барлық iске асырылған (мемлекеттiк орган бағалау веб-сайт әдiстемесi) талаптарымен таныса аласыз.

Соңғы жаңалықтар MEKTEPNet

Жоғары